DameRed treesimone

PIT mediation

Is een praktijk voor mediation met de focus op conflicten in de gezondheidszorg. Omdat er in de gezondheidszorg vaak onder grote druk prestaties geleverd moeten worden, komt dit niet altijd ten goede aan de communicatie. Iedereen, van patiënt tot zorgverlener tot manager, kent andere belangen. Als de communicatie over deze belangen achterblijft kunnen er conflicten ontstaan.

Soms is dan de hulp van een neutrale derde, bijvoorbeeld een mediator, gewenst. Het is dan nodig om even stil te staan bij de kern van het probleem en vervolgens te werken aan een oplossing waarin ieders belang vertegenwoordigd is.
De drijvende kracht achter PIT Mediation is Simone Blok. Zij ziet het als een uitdaging om mensen in de zorg te helpen weer met elkaar te communiceren zodat de ‘beste zorg’ bereikt kan worden. Haar overtuiging is dat mediation een goed middel daarvoor is.
Heeft u behoefte aan een PITtig gesprek neem dan contact op.

Voordelen

Mediation heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictbemiddeling:

  • Met mediation is een snelle oplossing mogelijk voor een conflict. Partijen bepalen namelijk zelf (in overleg met de mediator) het tempo en de frequentie van de sessies. Partijen zijn dus niet afhankelijk van een derde partij zoals een rechter die het tempo bepaalt.
  • Bij mediation wordt niet naar het verleden gekeken door standpunten te behandelen, maar naar de toekomst door te praten over wat voor een ieder belangrijk is.
  • Met mediation is een duurzame oplossing mogelijk. Partijen bedenken zelf de oplossing voor hun probleem en kunnen zo achter de oplossing blijven staan. Mediation gaat over twee winnaars in plaats van een winnaar en een verliezer.
  • Mediation is kosteneffectief. In principe delen partijen de kosten. Het is ook mogelijk om van tevoren afspraken te maken over de verdeling van de kosten.

De mediator

De mediator zorgt ervoor dat er een mediationovereenkomst wordt gesloten waarin partijen en de mediator zich verbinden om zich in te zullen spannen om de mediation tot een goed eind te brengen. De mediator kiest geen partij en zorgt ervoor dat beide partijen evenveel aan bod komen. Daar waar nodig wordt de communicatie hersteld, waardoor er weer gesproken kan worden over de toekomst. De mediator zorgt voor voldoende voortgang in het proces. Alles wat tijdens de sessies besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. contact pit mediation